web site creator

CDA en VVD Zuid-Holland willen een oplossing voor de files in de spits bij Lammenschans

De gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hebben unaniem besloten om de wethouders - in samenwerking met de provincie Zuid-Holland - met een oplossing te laten komen voor het enorme fileprobleem tijdens de spits. Het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit besluit en willen dat er een voorstel ligt wanneer beide gemeenten bij de provincie aankloppen.

LAATSTE NIEUWS

21 juli 2020

Het CDA steunt voluit het doel van beperken van wateroverlast, besparen van kostbaar en schaarser wordend drinkwater en het tegengaan van hittestress. Tegelijkertijd verwoordde raadslid van het CDA Bremmer de vrees dat de voorgestelde regelgeving in het raadsvoorstel op meerdere punten nog onvoldoende goed doordacht lijkt.

13 juli 2020

Dat stelde CDA fractievoorzitter Rene Zoetemelk in de recente raadsvergadering over de Kadernota 2021, die kaders aangeeft voor de dit najaar te behandelen gemeentelijke begroting 2021.

21 juni 2020

Traditioneel is het CDA een dag voor Vaderdag in het dorpscentrum en bij winkelcentrum Noord Hofland om een ludiek geschenk voor en aan vaders uit te delen. Fractievoorzitter René Zoetemelk; “Deze terugkerende Vaderdagactie had dit jaar extra betekenis: We gaan weer naar buiten met elkaar. We hebben gekozen voor de CDA frisbee.

15 juni 2020

Tijdens de laatste raadsvergadering is het jaar 2019 financieel afgesloten met een jaarrekening. René Zoetemelk: “Direct valt het hoge positieve saldo op. En als je daar dan achter kijkt dan zie je een lijst van bijna 40 zaken die in 2019 niet zijn uitgevoerd. In die lijst staan ook wettelijke taken zoals afvalbeleid, op orde brengen van riolen, jeugdzorg en zaken zoals participatie uit de ambitie van dit college.”

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Via de knop hiernaast kunt u het CDA Verkiezingsprogramma voor de
raadsperiode 2018 - 2022 inzien in een PDF bestand.

CONTACT