web site creator

Hechtere samenwerking tussen sport, welzijn en cultuur goed voor Voorschoten

In de raadsvergadering van 4 maart jl. heeft de CDA ingestemd met de komst van een sportcoördinator in Voorschoten. De sportcoördinator gaat de uitvoering van het Sportakkoord Voorschoten coördineren.

LAATSTE NIEUWS

1 maart 2021
Bron: Voorschotense Krant

Op de nieuwe website meerdannu.nl stond daar ineens Voorschotenaar René Zoetemelk, fractievoorzitter van de lokale CDA. De website is een overzicht van de CDA-kandidaten in Zuid-Holland die op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan. ...

8 februari 2021

“Is de nu voorgestelde vervanging van de Valkewegbruggen wel echt noodzakelijk?” Die vraag stelde Cees Bremmer namens de CDA-fractie dezer dagen in de raadscommissie wonen, ruimte, groen (WRG). Over de thans door het College voorgestelde vervanging, wordt al jaren gesproken. ...

8 februari 2021

“Het CDA kan in grote lijnen stemmen met de voorgestelde visie op de nota Energie en Klimaat, zoals die thans voor ligt op weg naar vaststelling door de gemeenteraad begin volgende maand”. Dat stelde Cees Bremmer namens de CDA-fractie dezer dagen in de raadscommissie wonen, ruimte en groen (WRG).

9 november 2020

”De begroting is weliswaar sluitend of rond maar alles behalve gezond!”, zei CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk tijdens de behandeling van de begroting van 2021. “Het college straalt naar buiten een florissant beeld uit van een begrotingsoverschot van € 1 miljoen. Maar wie de financiële stukken goed doorspit, stuit op veel vraagtekens. ...

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Via de knop hiernaast kunt u het CDA Verkiezingsprogramma voor de
raadsperiode 2018 - 2022 inzien in een PDF bestand.

CONTACT