design your own website for free

UITGELICHT

‘Ben je net op weg, sta je alweer stil’, zo zullen vele automobilisten denken als de Lammebrug weer eens open is tussen 7:00 en 9:00 uur. Moniek van Sandick (CDA nr. 4 voor Provinciale Staten) wil dit veranderen. ‘De bruggen rondom Leiden moeten dicht in de spits. De vele extra woningen en meer scheepvaart door de aanleg van de Rijnlandroute maken dat een te groot stuk van de Leidse regio in de spits te lang stil staat’. Daarom is van Sandick in de Leidse regio te zien met de leus ‘Brug dicht in de spits’.

LAATSTE NIEUWS

18 maart 2019

‘Ben je net op weg, sta je alweer stil’, zo zullen vele automobilisten denken als de Lammebrug weer eens open is tussen 7:00 en 9:00 uur. Moniek van Sandick (CDA nr. 4 voor Provinciale Staten) wil dit veranderen. ‘Brug dicht in de spits’.

19 februari 2019

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 20 februari diende het CDA Zuid-Holland een motie in om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met alle betrokken partijen, binnen twee jaar tot uitvoering van geluidswerende voorzieningen te komen en in overleg te treden over cofinanciering.

11 februari 2019

Het is al een tijd lang stil rond de Moeder Godskerk in Voorschoten, te stil vinden CDA en VVD. In de recente commissie wonen, ruimte en groen (WRG) stelden beide fracties via CDA-raadslid Cees Bremmer in de rondvraag enkele kritische vragen aan het College van burgemeester en wethouders.

6 februari 2019

De gemeenteraadsfractie van het CDA is ingenomen met de toezegging van het College om meer tijd te nemen voor de besluitvorming over de vaststelling van kaders voor de ontwikkeling van de locatie Kruispunt.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Via de knop hiernaast kunt u het CDA Verkiezingsprogramma voor de
raadsperiode 2018 - 2022 inzien in een PDF bestand.

CONTACT