web site creator

Laat gewoon zien dat je het moeilijk hebt!

”De begroting is weliswaar sluitend of rond maar alles behalve gezond!”, zei CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk tijdens de behandeling van de begroting van 2021. “Het college straalt naar buiten een florissant beeld uit van een begrotingsoverschot van € 1 miljoen. Maar wie de financiële stukken goed doorspit, stuit op veel vraagtekens. ...

LAATSTE NIEUWS

5 oktober 2020 2020

Fractievoorzitter van het CDA René Zoetemelk: ‘De laatste tijd valt mij op dat veel Voorschotense belangenorganisaties, ondernemers en inwoners klagen over het contact met de gemeente. Voorschotense initiatieven als de Adviesraad sociaal domein, Alliantie burgers, Taskforce centrum, Huurdersvereniging, Ondernemers- en winkeliersvereniging en andere organisaties laten weten dat ze meer hadden verwacht van het contact met de gemeente. ...

21 juli 2020 2020

De gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden hebben unaniem besloten om de wethouders - in samenwerking met de provincie Zuid-Holland - met een oplossing te laten komen voor het enorme fileprobleem tijdens de spits. Het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit besluit en willen dat er een voorstel ligt wanneer beide gemeenten bij de provincie aankloppen.

21 juli 2020

Het CDA steunt voluit het doel van beperken van wateroverlast, besparen van kostbaar en schaarser wordend drinkwater en het tegengaan van hittestress. Tegelijkertijd verwoordde raadslid van het CDA Bremmer de vrees dat de voorgestelde regelgeving in het raadsvoorstel op meerdere punten nog onvoldoende goed doordacht lijkt.

13 juli 2020

Dat stelde CDA fractievoorzitter Rene Zoetemelk in de recente raadsvergadering over de Kadernota 2021, die kaders aangeeft voor de dit najaar te behandelen gemeentelijke begroting 2021.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Via de knop hiernaast kunt u het CDA Verkiezingsprogramma voor de
raadsperiode 2018 - 2022 inzien in een PDF bestand.

CONTACT